خدمات نصب سنسور درب صندوق عقب انواع خودرو

خدمات جدید تون آپ فرهاد این بار نصب سنسور درب صندوق عقب !!!

براحتی درب صندوق را باز کنید !!!

فقط کافیست سوویچ در جیبتان باشد و با تکان دادن پا در زیر سنسور ها درب صندوق عقب باز میگردد

و با عمل مجدد این حرکت درب صندوق عقب بسته می شود !!!

CLOSE
CLOSE